Bakos Lajos

A gimnáziumot és a teológiát Pápán végezte, majd 1930-1932-ben külföldi egyetemeken tanult. 1929-ben és 1930-ban lelkészképző vizsgát tett, 1933-ban, Veszprémben szentelték pappá. 1932-től Balatonarácson, 1964 után Veszprémben lelkipásztor. 1943-ban, Debrecenben a teológia doktora fokozatot kapott. 1949-1951-es években a pápai akadémián tanított. A Dunántúli Református Egyházkerület 1963-ban főjegyzővé, 1964-ben püspökké választotta. Cikkei és tanulmányai egyházi lapokban jelentek meg.

Művei: A Szentírás ihletettsége. 1. Köt. Pápa, 1943. - Hitünk igazságai. Veszprém, 1972.

Irodalom: Fejes Sándor: ~ 1905-1979. = Képes Kálvin Kalendárium az 1980. évre. Bp., 1979.

Forrás: Főszerkesztő Varga Béla: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Veszprém, 1998.

Születési dátum
Születési hely
Kisbér
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Balatonfüred
Foglalkozás
református püspök, tanár