Kóbor Jenő

1943-ban a pápai Állami Tanítóképző Intézetben tanítói, 1953-ban a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola földrajz–rajz szakán tanári oklevelet szerzett. A takácsi Evangélikus Elemi Népiskolában először kántortanító volt 1943-tól 1948-ig. Tanított az Állami Általános Iskolában Takácsiban. 1953-tól nyugdíjazásáig iskolaigazgató is volt. Iskolát, művelődési házat épített, színházi előadásokat, tanfolyamokat, tsz-akadémiát szervezett. Festőként tanfolyamokat végzett, művésztelepek résztvevője volt. A kultúrotthon igazgatói munkakörét is ellátta. Megkapta 1975-ben a Veszprém Megyéért arany fokozatát. Munkásságát 2005-ben (posztumusz) a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetéssel ismerték el.

Sírja a takácsi temetőben található.

Adatközlő: leánya, Horváth Gézáné, 2004.. 

Irodalom: NAGY Imre: A Magyar Kultúra Lovagja. ~ evangélikus kántor-tanító posztumusz-kitüntetése. = Pápa és Vidéke, 2005. febr. 24. A pápai járás pedagógusainak adattára, 1950-2000 : [Másoknak világítottak : Emlékezés a pápai járás egykori 300 pedagógusára]. Főszerkesztő Tungli Gyula. [Pápa], 2005.

Születési dátum
Születési hely
Csönge
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Takácsi
Foglalkozás
tanító, tanár, iskolaigazgató