Tihanyi Gál János (Tizekker János)

Szülei: Tizekker Jakab csizmadia, Tóth Anna.

1893-ban lépett a rendbe. 1898-ban nevét Tizekkerről Tihanyira változtatta.1900-ban áldozópappá szentelték. Gimnáziumi tanár volt 1900-tól 1901-ig Pápán, 1901-től 1906-ig Komáromban.1906 és 1907 között hitszónok és templomgondnok volt Sopronban. 1907-től 1908-ig esztergályi hitelemző Zalaapátin. 1908-ban tett bölcseletdoktori szigorlatot; a komáromi múzeum-egyesület ott tartózkodása alatt könyvtárőrévé választotta. 1908 és 1910 között Győrött 1910 és 1913 között Komáromban volt gimnáziumi tanár.1913-tól 1924-ig plébános volt Balatonendréden. Jószágkormányzó volt 1924-1926 között Veszprémvarsányban 1926-1929 között pedig Pannonhalmán. 1929-től 1935-ig plébános volt Zalaváron. 1936 és 1937 közt nyugalomba vonult Tihanyban. 1937-1950 közt alperjel volt Tihanyban. — Sok cikket írt a Komáromi Újságba és az Egyetemes Philologiai Közlönybe (1906.); egyházi beszédje van a Szent-Gellért társaság Értesítőjében (1905). — Munkái: 1. Helyesírásunk küzdelmei. Komárom, 1906. (Különny. a Komáromi katholikus gymnasium Értesítőjéből). — 2. A názáreti Jézus, a világ és az oltári szentség Istene. Hat nagyböjti szent beszéd. Írta Hansjakob Henrik, ford. Győr, 1908. (Különny. a Borromaeusból).
Komáromi Újság 1908. 26., 88. sz. — Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Budapest, 1908. 373. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. Telgárti-Zsutai. Budapest, 1914. - A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára 1802-1986. Győr, 1987. p. 141.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Tihany
Foglalkozás
bölcsészdoktor, bencés áldozópap és tanár