Szíj György

Földműves szülőktől született; a bölcseleti és hittani tanfolyamot Pápán végezte (1833—39); 1840. a szónoklati osztály vezetése bízatott reá, 1841-ben főiskolai ellenőr, 1841-1842-ben szenior és segédtanár volt. 1843-ban Kerka német faluban választatott lelkésznek, félév múlva szülőföldén, Felsőőrön. Itt némi kellemetlenségek miatt nem volt maradása s Kisigmándra (Komárom megye) ment és itt hivataloskodott 1850-től 1855-ig. Ekkor Kunszentmiklósra választották tanárnak; csak egy évig volt itt. Aztán Aranyoson (Komárom megye) telepedett meg neje kis birtokán és gazdálkodott. Szép tehetségét és jövőjét megölte a szesz.— Munkája: A Keresztyén vallás és egyház rövid története, népszerű nyelven, ev. prot. népiskolák és magánosok használatára. Kőszeg, 1848. (Sackreuter után).
Uj M. Athenas 409. 1. — Petrik Bibliogr

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909.

Részleges születési dátum
1815?
Születési hely
Rádócz
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Aranyos
Foglalkozás
református lelkész