Szép Miklós (Szentgyörgyvölgyi Szép Miklós)

Szülei: Szép Gábor főiskolai tanár, Sáry Teréz.

1872-ig a pápai törvényszéken aljegyző volt, 1875-től pedig a veszprémi törvényszéknél. 1878-től haláláig pedig Szabadkán volt királyi alügyész. - A Borsszem Jankóban a "Hombár" című ügyvédi humorisztikus rovatot írta. - Borsszem Jankó 1883. 44. sz. - Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1883. 45. sz. és gyászjelentés.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Magyar Themis, 1872 3. évf. 28. sz. p. 236. - Budapesti Közlöny, 1875. 9. évf. 215. sz. p. 6212. - Budapesti Közlöny, 1875. 9. évf. 215. sz. p. 6212.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Szabadka