Széki Aladár (Széky Aladár)

Szülei: Széki Béla református esperes-lelkész, Kimiti Julianna.

Nős, felesége Csaby Karolina.

Gyermekei: László 1894.

Széki Ákos testvérbátyja. Felsőbb iskoláit Pápán végezte. 1877-1880-ban Ácson (Komárom megye) akadémikus rektor, 1880-1881-ben Nagymegyeren és 1881-1884-ben Komáromszentpéteren (Komárom megye) segédlelkész, 1881-884-ben az Esztergomban alakult református egyházközség legelső adminisztrátora volt, aki érdemeket szerzett ezen gyülekezet életre keltésében. 1884-ben Kisigmánd, 1885-ben Bőnyrétalap és 1892-ben Dad választotta meg lelkészének. Felszenteltetett 1884. június 29n Kaposvárott. Exmittáltatott 1881. április 3-án Komáromszentpéteren. A dadi temetőben található a sírja. — Cikkei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1883), a Dunántúli Prot. Közlönyben "(1885., 1887. Adatok az esztergomi ref. egyház történetéhez, 1892). — Munkája: A bőnyi ev. ref. egyház története. Irta az alakulástól 1857-ig Decsi Bálint, 1857-től máig . . . Győr, 1890. (Ism. Prot. Egyh. és lsk. Lap).
Sz. Kiss Károly közlése (önéletrajz után) és a m. n. múzeumi könyvtár példádányáról.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012) Források 2. I. sz. lelkészi anyakönyv p. 226. - Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)Mezőföldi Egyházmegye p. 438. - https://www.prta.hu/web/wp-content/uploads/2021/12/Teljes-PKL_2021_december_karacsonyi.pdf

 

 

 

Születési dátum
Születési hely
Csokonya (Erdőcsokonya)
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Budapest
Foglalkozás
református lelkész