Szkicsák Jenő Dr.

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Dr. Szkicsák Jenő 1875–1936, neje Mentler Mária 1879–1963. R. I. P.

Megjegyzés:

Dr. Szkicsák Jenő (1875 – Budapest, 1936. január 18.): gyógyszerész, pusztagyimóti nagybérlő.

A gyógynövények termelésével és feldolgozásával foglalkozó privigyei (Nyitra megye) Charpathia vegyészetigyár alapító elnöke volt.

Halála előtt pár évvel költözött Pusztagyimótra bérgazdaságot vezetett és ezen idő alatt mindazon körökben, hol megfordult, magának tiszteletet és megbecsülést vívott ki.

Feleségével pusztazámori Mentler Máriával 34 évig élt boldog házasságban.

Munkája: Az acetylen hatása tömény kénsavra. Értekezés a tudomány-egyetem II. chemiai intézetéből. Bpest, 1898. Petrik, M. Könyvészet 1886–1900.

Forrás: Pápa és Vidéke, 33. évf., 1936. 4. sz. 4. p. - Magyar írók élete és munkái – Szinnyei József – OSZK Gyászjelentések.

 

özv. Dr. Szkicsák Jenőné Mentler Mária (Pápa, 1879. október 28. – Pápa, 1963. november 24.): pusztagyimóti nagybérlő.

Férje halála után vitte tovább a gazdaságot. Területe1687. kat. hold. Belterjes gazdálkodás folyt. Tehené­szete naponként kb. ezer liter tejet pro­dukált. Marha- és sertéstenyésztés és hiz­lalás. Juhászata 300 darabból állt.

Adományai többek között a pápai Római Katolikus Nagytemplom keleti tornyának Magyarok Nagyasszonya harang, melynek az egyik oldalán „özv. Dr. Szkicsák Jenőné úrnő ajándéka 1936. Pápa.” a másik oldalán „Magyarok Nagyasszonya, könyörögj a Te népedért!” felirat látható.

Forrás: Szeghalmy Gyula: Magyar városok és vármegyék monográfiája 23. Dunántúli vármegyék - Veszprém vármegye községei (Budapest, 1937) – Magyar Harangok Honlapja.