Rédei Tibor Dr.

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Rédey József 1861-1934 és neje Hercz Margit 1876-1950, Dr. Rédey Tibor 1905-1975 és neje Domonkos Emma 1907-1973, Emmuska 1933. IV. 3-5.

Megjegyzés:

Dr. Rédei Tibor (1905. április 8. – Pápa, 1975. december 2.): királyi közjegyző.

1923-ban a pápai bencés főgimnáziumban érettségizett, majd ügyvédi tanulmányokat folytatott. 1932. július 16-án Domonkos Emmával kötött házasságából 5 gyermeke született. 1936. júliusában sikeres ügyvédi vizsgát tett, majd augusztusban megnyitotta ügyvédi irodáját Pápán. 1936. szeptemberben a főispán vármegyei ügyésznek nevezte ki. 1938 márciusában az igazságügy miniszter a pápai magyar királyi járásbíróság ügyészi megbízottjának nevezte ki. 1942. március 15-én az újonnan megalakult Nemzeti Munkaközpont pápai szervezetének elnöke lett, majd 1943-tól a Pápa és Vidéke Ipartestület ügyésze. 1944. január 27-én (37.462/1944) Magyarország Kormányzója királyi közjegyzőnek nevezte ki, április 1-jével megnyitotta közjegyzői irodáját. így a városban II. közjegyzői hivatal is működött. Ekkor lemondott az ipartestületi ügyészi tisztségről, de a testületnek továbbra is tagja maradt, s érdemei elismerése végett tiszteletbeli ügyészi rangot kapott. Ugyanebben az évben a Belvárosi Katolikus Kör elnökségi tisztségét vállalta magára. 1946-ban hadifogságba került, majd 1948-ban ideiglenesen felfüggesztették közjegyzői tevékenységéből, helyettesítésére dr. Nagy Béla pápai közjegyzőt nevezték ki. Rédei Tibor 1950-ig működött (működésének megszűnésével a pápai II. sz. közjegyzői állás is megszűnt).

Forrás: Veszprémi Szemle, 17. évf., 2015. 1. sz. 62-63. p. - OSZK Gyászjelentések: Dr. Rédei Tibor, Dr. Rédei Tiborné.

 

Rédei József (1861 – Pápa, 1934. július 7.): ny. városi adóhivatali főnök.

Rédei még Oswald Dániel polgármestersége idején vidéki jegyzőségről került be a városi adóhivatalba, ahol ernyedetlen szorgalmával, nagy kötelességtudásával és puritán jellemével az adóhivatali főnöki rangot érte el. Ezelőtt 10 évvel teljes szolgálati ideje kitöltése után vonult nyugalomba, melyből most 73 éves korában az örök nyugalom hazájába szólíttatott el. Gyászos elhunytát felesége sz. Hercz Margit, kivel 31 évet élt boldog házasságban, egyetlen fia, dr. Rédei Tibor feleségével sz. Domonkos Emmával siratja. E hó 9-én nagy részvét mellett temették el a Kálvária-kápolnából a Kálvária-temetőben. A gyászolók sorában ott volt a városház egész tisztikara. Rédei József elhunytáról a családon kívül külön gyászjelentést adott ki a Pápai Hitelszövetkezet, melynek buzgó felügyelő-bizottsági tagja volt. Áldás a hű munkás emlékére!

Forrás: Pápai Hírlap, XXXI. évf., 1934. 28. sz. 2. p. - OSZK Gyászjelentések: Rédei József, Rédei Józsefné.