Dreisziger József

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Dreisziger József 1882-1955, Dreisziger Józsefné 1889-1970.

Dreisziger József 1912-1987, neje Mártha Mária 1919-2000.

Megjegyzés:

Id. Dreisziger József (Egyed, 1882. március 21. - Pápa, 1955. október 13.): kántortanító.

Oklevelét 1902-ben szerezte a győri Királyi Római Katolikus Tanítóképző Intézetben. Csak 1912-ben kapott Soboron (Sopron vm.) állást kántortanítóként. 1913-39-ig - nyugdíjazásáig - a tapolcafői Római Katolikus Elemi Népiskolában tanított. A községben megszervezte az olvasókört és a könyvállományt adakozással fejlesztette. Téli estéken gazdasági tanfolyamokat szervezett. Előadásokat tartott a szőlő és gyümölcs termesztéséről. Részt vett az I. világháborúban, magatartásáért számos kitüntetést kapott (Károly-csapatkereszt, Sebesülési emlékérem). Nyugdíjas éveiben Pápán élt.

Forrás: Pápai Pedagógus Lexikon. Főszerkesztő: Tungli Gyula. Pápa, 1997. - OSZK Gyászjelentések.

 

Ifj. Dreisziger József (Sobor, 1912. - Pápa, 1987. szeptember 19.): tanító.

Oklevelét a pápai Állami Tanítóképző Intézetben 1934-ben kapta. 1934-39 között a Veszprém megyei Bódén kezdte, majd 1939-48-ig a tapolcafői Római Katolikus Elemi Népiskola kántortanítója volt. 1948-72-ig, nyugdíjazásáig, ugyanitt állami tanító. Édesapja nyomdokán haladva nagyon sokat tett a község kulturális fejlődéséért. Nyugdíjas éveit Pápán töltötte.

Forrás: Pápai Pedagógus Lexikon. Főszerkesztő: Tungli Gyula. Pápa, 1997. - OSZK Gyászjelentések.