Nagy Ernő

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Nagy Ernő ref. lelkész 1917-1991, felesége Szombathy Aranka 1920-1992. Szívemet hozzád emelem.

Megjegyzés:

Nagy Ernő (Budapest, 1917. június 22. - 1991. szeptember 14.): református lelkész.

Apja Nagy Mihály, anyja Gunyits Rozália volt.

1936-ban érettségizett Csurgón. Teológiai tanulmányait 1936-1940 között Pápán végezte. 1940- 1941 között intézeti segédlelkész volt Csurgón, 1941-től 1942-ig segédlelkész Kaposváron, 1942-1943 között helyettes lelkész Kisbajomban, majd segédlelkész-tanító Jákón. 1944. márciustól a szomajomi (Kaposfő) gyülekezet megválasztott lelkipásztora lett. 1946-ban szentelték fel. 1949-től 1988-ig Tapolcafőn szolgált. 1988-ban nyugalomba vonult.

Felesége Szombathy Aranka, akivel 1943-ban kötött házasságot.

Forrás: A Dunántúli Református Egyház lelkészi önéletrajzai, 1943. 725. p.