Nagy Norbert István

1854. szeptember 8.-án lépett a szent Benedek-rendbe s teológiai tanulmányait Pannonhalmán bevégezte. Után 1862. március 24.-én fölszenteltetett és azon időtől fogva gimnáziumi tanár volt Pápán, hol 1865. február 17.-én meghalt. — Cikke a Tanodai Lapokban (1858. 45— 50. sz. Aeneas Sylvius V. László királyhoz írt: «De educatione liberorum» c. munkájából.). Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 314. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
bencés tanár, áldozópap