Kapitár József

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Kapitár Család

Kapitár József 1942-2001, Tamáska 1967, Kapitár János 1811-1952, Lukács Mária 1882-1961.

Hit, remény, szeretet.

Megjegyzés:

Kapitár József (Pápa, 1942 – 2001): villanyszerelő mester.

Iskoláit Pápán végezte. Villanyszerelő tanuló 1956-ban, majd 1959-ben szakmunkás vizsgát tett. Dolgozott a pápai Építőipari Szövetkezetben, a pápai Asztalos Szövetkezetben, majd villanyszerelő csoportvezetőként a vaszari Termelőszövetkezetnél. Villanyszerelő mestervizsgát tett 1972-ben. Kisiparosként 1974 óta dolgozik és aktív tagja a szervezetnek. Rövid időn belül a pápai Ipartestület vezetőségi tagja, majd 1999-ben elnökké választották. Nem csak a saját boldogulása, hanem a közösségért tett munkája is kimagaslóan meghatározó volt Pápa városában. 1985 óta egyházközségi képviselő a pápai Nagytemplomban. Aktívan részt vett a Szent István Plébánia templomainak felújításában. A város bűnmegelőzési tanácsában is tevékenykedett. Mecénási szerepkörben is kitűnt, hiszen a pápai Kórház urológiai osztályán, majd az új belgyógyászati és szemészeti osztályon villanyszerelési munkákat végzett. Ezüstgyűrűt kapott az Ipartestületben végzett 25 éves munkájáért, majd az IPOSZ központban a millennium évében aranykoszorús mesterlevél kitüntetésére lett felterjesztve. Az Ipartestületi székház visszaadása után lelkes szervezőként tevékenykedett a felújítási munkákban. Elévülhetetlen érdemeket szerzett városunkban és a város határain kívül is.

Forrás: Pápai Hírlap, XIV. évf., 2001. 24. sz. 3. p.