Heykál J. Ede id.

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Heykál Jenő 1869-1928, Heykál J. Ede 1844-1929, Heykál J. Edéné 1854-1944.

Megjegyzés:

Heykál J. Ede (Teynka [Csehország], 1844. március 25. – Pápa, 1929. április 26.): kertész.

Ifj. Heykál Ede édesapja. A Prágai Pomológiai Intézetben botanikai tanfolyamot végzett. Morvaországban töltötte segédéveit. Először Bécsben, az udvari kertészetben dolgozott, majd a Burggarten téli kertjének első kertésze. 1867-ben került Pápára, ahol 20 évig Esterházy Pál 200 holdas kertészetét vezette. Létesítője a pápai várkert neves díszkertjének.1877-ben a kollégium egyik tanárával megalakították a Pápai Kertészeti Társulatot. 1887-ben Pápán saját kertészetet alapított. 1892 és 1913 között a Debreceni Református Kollégium főkertésze. Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület alapító választmányi, a Bécsi Kertészeti Társaság, valamint más magyar és német egyesületek tagja. Hazai és bécsi kertészeti kiállításokon számos aranyérmet nyert. Szakirodalmi tevékenységet is folytatott, számos cikket publikált a Kert és a Kertészeti Lapok c. folyóiratokban. Nyugdíjasként Pápán telepedett le és ott halt meg.

Irodalom: Heykal J. E. = Kertész. L, 1929. 33. sz. – Rapaics Raymund: Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Bp., 1940. – Balogh András: Szaktörténet. 1–2. Köt. (Társszerző.) Bp., 1974. – Magyar agrártörténeti életrajzok. 1. Köt. Bp., 1987.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 1998. - OSZK Gyászjelentések: Heykál J. Ede.