Besenbach Károly

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Nem látható.

Megjegyzés:

Besenbach család sírboltja.

Forrás: ifjú Hermann István: A pápai temetők története. Pápa, 1995. 61. p.

 

Besenbach Károly: építész, városi képviselő.

Városunk egy köztiszteletben és közbecsülésben álló polgára, Besenbach Károly építőmester 1915. január 09 én életének 66-dik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Évtizedeken át mint tagja a városi képviselő testületnek a közügyek terén nagy agilitást fejtett ki. Mint építőmester nemcsak városunkban, de a szomszédos megyékben elismert szaktekintély volt és városunkban is számos monumentális épületnek ő volt tervezője és építője. Munkái: Takácsi templom belsejének díszítése, mennyezetének alakítása, 1889-ben. Az Erzsébet liget melletti sport-telep állandó pavilonjainak építési munkái 1900. év őszén. Az új Református templom tervének elkészítése a Széchenyi-téri telekre, 1906. (Ma már tudjuk, hogy az új Református templom nem e terv alapján készült el.) Városi új bérház kivitelezése, 1908-ban. Jéggyár épületének építési munkái 1910-ben.

Forrás: Pápai Lapok, 16. évf., 1889. 44. sz. 3. p. - Pápai Hírlap, III. évf., 1906. 46. sz. 4. p. - Pápai Közlöny, XX. évf., 1910. 13. sz. 5. p. - Pápai Hírlap, XII. évf., 1915. 3. sz. 3. p. - Pápai Közlöny, XXV. évf., 1915. 2. sz. 3. p. - Pápa és Vidéke, 10. évf., 1915. 3. sz. 4. p.