Bujáky Miklós

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Bujáky Miklós ref. lelkész 1902-1976, felesége Németh Piroska 1906-1984.

Megjegyzés:

Bujáky Miklós: református lelkész.

Bujáky Miklós mezőlaki református lelkipásztor született 1902. április hó 17-én Kispiriten (Veszprém megye), ahol atyja, idősebb Bujáky Miklós lévita tanító volt. Atyjának korai halála után özvegy anyja 3 kiskorú gyermekével (köztük 2 leány) 1906-ban Pápára költözött, s ott éltek a 16 forint csekély kis özvegyi nyugdíjból hosszú időn keresztül. Bujáky Miklós iskoláit Pápán végezte, 1921-ben érettségit tett, majd ugyanitt a református teológiai akadémiára iratkozott be. Mint IV. éves teológus 1925. telén Adásztevelre helyettes lelkésznek exmittáltatott. Innét Kadarkútra (Somogy megye) helyezték 1925. szeptember 15-én segédlelkésznek, honnét 1926. március havában legkedvesebb kápláni helyére, Tatára érkezett segédlelkésznek. Még ez év novemberében helyezték Császárra helyettes lelkésznek a kényesnek ígérkező lelkészválasztás körüli teendők végrehajtására, s a lelkészválasztás után március hónapban Neszmélyre megy helyettes lelkésznek, s itt éri a kinevezés a szombathelyi önálló hitoktatói állásra, amit 1927. szeptember elején el is foglalt. Szombathelyről került meghívás útján 1929. III. 2-án Mezőlakra rendes lelkipásztornak. Itt nősült meg, s feleségül vette Németh Piroska okleveles tanítónőt, a rigácsi (Zala megye) evangélikus tanító református vallású leányát, aki Rigácson 1906. június 27-én Németh Kálmán és Kovácsics Lenke szülőktől született. Házasságukból 2 gyermekük született: Piroska 1930. június 23. és Miklós 1934. április 5-én.

Forrás: A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai 1943. 579. p.

 

Németh Piroska: 1926-ban szerzett jeles tanítónői képesítést és kántori oklevelet a Pápai Nőnevelő Tanítónőképző Intézetében. Pápai Református Nőnevelő Intézet értesítői. 1925/26.

Forrás: A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai 1943. 580. p.