Varga Béla

Sz.: Varga Ferenc gazdasági cseléd, földműves, Pető Magdolna htb.

Nős, felesége Dávid Zsuzsanna ny. mérlegképes könyvelő.

Germekei: Béla 1954, programtervező matematikus. Zsuzsanna 1964, rendszerszervező mérnök.

Tanulmányok: 1951–1953 Pedagógiai Főiskola, Bp., könyvtár szak. 1965 Marxizmus-Leninizmus Esti Egyeteme, szakosító.

Élete: 1950-ben szervező könyvtáros a Körzeti Könyvtárban Békéscsabán, 1951-ben Pápán, 1952-től 1954-ig Veszprémben, a Megyei Könyvtárban. 1955-ben a Balantonfüredi Járási Könyvtárban könyvtárvezető. 1956-tól módszertani osztályvezető, 1961 és 1991 között igazgató a veszprémi Megyei (majd Eötvös Károly Megyei) Könyvtárban.

Társadalom, közélet: 1963-tól 1987-ig a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tiszteletdíjas tanára. 1970 és 1985 között az MTA VEAB könyvtártudományi szakbizottságának titkára. 1992-től 1995-ig a Magyar Szocialista Párt (MSZP) Veszprém városi szervezetének elnöke. Kt.: szociológia, művelődéstörténet, könyvtártörténet, helytörténet.

Díjak, kitüntetések: 1956 Kiváló Dolgozó. 1969 Szocialista Kultúráért. 1970 Kiváló Népművelő. 1973 Vajda Péter-díj. 1975 Veszprém Megyéért arany. 1981 Szabó Ervin Emlékérem. 1989 Darvas József Emlékplakett. 1984 Munka Érdemrend ezüst. 1990 Magyar Köztársaság Csillagrendje. 2001 Pro Urbe, Veszprém. 2010 Pro Meritis Arany Emlékérem, Veszprém; Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt.
Művek: A Veszprém Megyei Könyvtár története. Vp., 1958. – Könyvtárak Veszprém megyében. Veszprém, (Vp.,) 1965.– Társadalom és művelődés. Vp., 1972. Szt.: Horizont Közművelődési Kiskönyvtár sorozat. – Zákonyi Ferenc: Balatonfüred. Vp., 1988. – Bakony-balatoni Kalendárium 1991–2005 kötetei. – Veszprém megyei életrajzi lexikon. Vp., 1998.; bővített és átdolgozott kiadás, Vp., 2014. – Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. 1–2. köt. Vp., 2001. – Veszprém város lexikona. Vp., 2009. – Életem, emlékeim. Vp., 2021. (Veszprémi Szemle könyvek 13.)

Cikkek.: A Veszprémi Megyei Könyvtár története. = A Veszprémi Megyei Könyvtár évkönyve 1961. – Agrárszocialista mozgalmak Veszprém megyében a XX. század elején. = Veszprém Megyei Művelődési Szemle 5. Vp., 1972. – Kivándorlás Veszprém megyéből a kapitalizmus időszakába. = Veszprém Megyei Művelődési Szemle 6. Vp., 1973. Írásai jelentek meg az Életünkben, a Naplóban, a Veszprémi Szemle c. folyóiratban, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványaiban, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprém Megyei Pártiskola évkönyveiben.
Irodalom : Kgy: Ízzó konfliktusok nélkül. = Napló, (N.,) 1999. ápr. 24. – KELLEI György: A bundás férfi titka. = N., 2000. jan. 15. – TOLDI Éva: A Hídépítő könyvtáros élete. = N., 2000. febr. 11. – BALOGH Ferencné:„Ha bemegyek én Veszprémbe, vármegyei törvényszékbe.” = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. 3. sz. – Beszéljenek a szavak. Köszöntő kötet a 80 éves Varga Bélának. Szerk.: Szabóné Vörös Györgyi. Vp., 2010. – Beszéljenek a képek. Emlékalbum … 80. születésnapjára. Vp., 2010. – Varga Béla a megyei könyvtár nyugdíjas igazgatója 80. születésnapjára rendezett ünnepség forgatókönyve. Összeáll.: dr. Praznovszky Mihály. Vp., 2010. – CSISZÁR Miklós: Aki a közösséggel, a közösségért dolgozik. ~ 85 éves. = VpSz., 20015. 4. sz. – BALOGH Ferencné Marika: Kilencvenéves a szakma nagy öregje. = N., 2020. febr. 8.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 2014.

 

Születési dátum
Születési hely
Szany
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Veszprém
Foglalkozás
nyugalmazott könyvtárigazgató, szerkesztő