Kurucz D. István (Kurucz Dezső István)

1933: Szőnyi István magániskolájának növendéke; 1934-1940: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Rudnay Gyula, Benkhard Ágoston, Szőnyi István, Nagy Sándor. 1950: Munkácsy-díj; 1960: a VII. Vásárhelyi Őszi Tárlat Tornyai-plakettje; 1941-1942, 1961, 1983: római ösztöndíj; 1964: Szakszervezetek Országos Tanácsa-díj: 1971: érdemes művész; 1974: a Munka Érdemrend arany fokozata; 1977: Káplár Miklós-díj és emlékplakett; 1978: kiváló művész; 1984: Szocialista Magyarországért érdemrend; 1985: Kossuth-díj. 1940-ben Hódmezővásárhelyen telepedett le. 1943-1947 között bekapcsolódott szülővárosa művészeti és közéletébe, a Vásárhely Népe c. lap munkatársa, 1948-ban Budapestre költözött, a Kossuth Akadémia képzőművész körének vezetője volt. 1949-1959 között Szőnyi István tanársegédjeként freskótechnikát tanított a főiskolán. 1951-1952 között megszervezte a Honvédségi Képzőművészeti Stúdiót, majd kinevezték a Honvéd Képzőművészeti Iskola igazgatójának. 1953-ban vásárhelyi házában és műtermében megnyílt a Képzőművészeti Alap 8. sz. művésztelepe. 1962-ben kiállított a XXXI. Velencei Biennálén. 1963-tól Budapesten dolgozott. Tanulmányúton járt több kelet- és nyugat-európai országban, valamint Japánban, Mongóliában és Algériában. A vásárhelyi iskola reprezentáns egyéniségeként jelentős szerepe volt a Vásárhelyi Őszi Tárlatok elindításában. Megszervezte és vezette a Mednyánszky Társaságot, s haláláig a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, valamint a Hortobágyi Alkotótábor elnöke volt. Képi világát és etikai alapállását tekintve a magyar piktúra fejlődésében különös szerepet játszó alföldi festészet folytatója, ám ezt a Tornyai és Koszta kezdeményezte népi realista irányzatot a társadalmi-gazdasági fejlődés aktuális fejleményeihez igazítva, egyéni felfogásban művelte. Szemlélődő habitusa jó fogódzóra lelt a temperafestés újrafelfedezésében, amelynek könnyed, levegős színharmóniái nála - az elődöktől eltérően - határozott rajzossággal és a tónusok árnyaltságával ötvöződtek. Első korszakában, a 40es években még szorosan tapad a tradíciókhoz, amit az indulása mögé hátteret rajzoló valóság, ifjúságának szociális- és természetélményei magyaráznak. Korai művei (Disznóvásár, 1939; Kapu előtt, 1941; Tyúketetés, 1943) voltaképpen képi eszközökkel megoldott szociofotók, melyeket a közlés expresszív ereje, a visszafogott indulat és az ábrázoltakkal való együttérzés szemérmes lírája tesz hitelessé. A II. világháborút követő idők dinamikus atmoszférája jelentős változásokkal járt festészetében, ami tárgyköre kibővülése mellett kompozíciós módszereinek leegyszerűsödésében érhető tetten. Olykor a fogalmi érzékelésig eljutó jellemzése régi témáit is új tartalmakkal telíti: a paraszti életforma józan realitásai már nem a társadalmi mozdulatlanság, hanem a céltudatosan és hasznosan élt emberi élet, az erkölcsi értékek szimbólumaiként jelennek meg képein (Halászok, 1945, Földosztás, 1946). Különösen kifejezőek ebből a szempontból alakos ábrázolásai, melyeken az ikonszerű tömörséggel megfogalmazott figurák a földdel összenőtt ember sorsának természetes ethoszát alakítják képi emócióvá (Parasztasszony, Csikós, 1961). Más műveiben a mezei munka civilizálódását nyomozva a táj új típusú, "társadalmasított" ábrázolását, s vele a 60-as évek kollektivizálódott Alföld-képét teremti meg (Cséplés, 1958; Aratás, 1960). Az alföld problémakörhöz kapcsolódnak a 60-as években megszaporodó tájábrázolásai is, amelyek fő témája a mély horizontú, legtöbbször ember nélküli alföldi táj mindent magába olvasztó végtelensége (Fehér tanyák, Tél, 1963). A táji inspiráció forrása a 70-es évek közepétől már nem a távlati élmény, hanem a táj anyagi és szellemi mivoltát meghatározó természeti közeg, amelynek megjelenítésében - merészen átlépve a konvenciókon - a nonfiguratív festészet eszköztárát is felhasználja. Pályája utolsó harmadában festett Hortobágy-ábrázolásai immár a természet mélyebb struktúráit megismerő és átélő ember újszerű látomásai. Bár technikai felkészültsége és kompozíciós készsége szinte predesztinálták murális feladatok megoldására, alig néhány műve került megvalósításra. Több pannó- és freskóterve, így a Mohácsi csata és a Hajdúság története vázlatstádiumban maradt, vagy csak részben került kivitelezésre. Elméleti kérdések is foglalkoztatták, több cikket, tanulmányt írt a rajztanítás, a művészképzés, a műkereskedelem és a művészetpolitika kérdéseiről.

Mesterei . 

Rudnay Gyula, Benkhard Ágoston, Szőnyi István, Nagy Sándor.

Egyéni kiállítások . 

1941-től több tucat kisebb-nagyobb kiállítása volt, bemutatkozott számos hazai és több külföldi városban. A fontosabbak:

1947 • Régi Műcsarnok, Budapest [Szabó Istvánnal]

1960 • Műcsarnok, Budapest [Kamotsay Istvánnal]

1961 • Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely [Kamotsay Istvánnal]

1965, 1968 • Milánó

1966 • Berlin

1970 • Csók Galéria, Budapest

1972 • Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged

1974 • Vaszary Terem, Kaposvár

1975 • Rudnay Terem, Eger

1976 • Józsefvárosi Galéria, Budapest

1977 • Műcsarnok, Budapest (gyűjt., kat.) • Perugia

1978 • Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely • Tokió • Kokur

1979 • Csontváry Terem, Pécs

1982 • Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk

1985 • Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely (gyűjt., kat.) • Műcsarnok, Budapest • Tokió • Kyoto • Nara

1986 • Hatvani Galéria, Hatvan

1987 • Csók Galéria, Budapest • Művészetek Háza, Szekszárd • Hollósy Galéria, Budapest

1988 • Csók Galéria, Budapest

1989 • Vármúzeum, Simontornya • Városi Kiállítóterem, Zalaegerszeg.

Válogatott csoportos kiállítások . 

1941-től minden jelentősebb országos rendezvény és a magyar művészek külföldi bemutatóinak résztvevője. Rendszeresen szerepelt a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon, a Hatvani Tájkép és Portrébiennálékon, a Szegedi Nyári Tárlatokon stb. Képei bemutatásra kerültek a vásárhelyi iskola jubileumi rendezvényein (1964 • Vásárhelyi Tárlatok, 1954-1963 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1974 • Vásárhelyi Tárlatok

1964-1973 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest • A Hódmezővásárhelyi Őszi Tárlatok negyedszázados jubileuma 1954-1978, Műcsarnok).

Köztéri művei . 

freskó (1954, Hódmezővásárhely, Lévai úti iskola)

pannó (1963, Szegedi Kenderfonó)

pannó (1964, Salgótarján, Rendőrkapitányság)

secco (1965, Pápa, Pártház)

secco (1967, Sportkórház, Budapest).

Művek közgyűjteményekben . 

minden jelentősebb hazai, és több olasz és japán közgyűjteményben.

Díjak, kitüntetések:

1950 Munkácsy Mihály-díj, 1960 A VII. Vásárhelyi Őszi Tárlat Tornyai-plakettje, 1964 SZOT-díj, 1971 Érdemes művész, 1974 A Munka Érdemrend arany fokozata, 1977 Káplár Miklós-díj és emlékplakett, 1978 Kiváló művész, 1984 Szocialista Magyarországért érdemrend, 1985 Kossuth-díj, 1988 Hódmezővásárhely díszpolgára.

 

Irodalom . 

D. Fehér Zs.: ~, Művészet, 1962/4.

Dömötör J.: ~, Tiszatáj, 1966/4.

Szíj R.: ~, (tanulmány, Várpalota, 1967)

D. Fehér Zs.: ~, (kismonogr., Budapest, 1968)

D. Fehér Zs.: ~ kiállítása, in: Képzőművészeti Almanach 3, Budapest, 1972

Oelmacher A.: ~ kiállítása a Csók Galériában, in: A szocialista képzőművészet nyomában, Budapest, 1975

Lóska L.: "Mindig freskót szerettem volna festeni..." Beszélgetés ~nal, Művészet, 1984/3.

Tandi L.: Műteremlátogatás ~nál, Tiszatáj, 1986/2.

Vásárhelyi festők (szerk.: Kristó N. I., Budapest, 1988)

~ jubileumán (illusztrált tanulmány, bev.: Pogány Ö. G., Debrecen, 1990)

D. Fehér Zs.: Mozgások és események nélkül, Művészet, 1990/3.

Tasnádi A.: Az Alföld vonzásában, in: Gondolatok a képtárban, Miskolc, 1996.

Forrás: Kortárs magyar művészeti lexikon I-III. Főszerk. Fitz Péter. Budapest, 1999-2001.

Születési dátum
Születési hely
Hódmezővásárhely
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Budapest
Foglalkozás
festő