Homor György

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Homor György ezredes 1932-2012, Homorné Bándits Jolán 1944-20

E sírt a szeretet őrzi.

Megjegyzés:

Homor György (Sárvár, 1932. december 17. - Pápa, 2012. december 07.): hivatásos katona, katonatiszt, helytörténész.

Szülők: Homor István, Kosztolánczi Gizella.

Gyermekei: Zsolt 1962, Judit 1967.

Tanulmányait Sárváron kezdte. 1963 – Tatai Állami Eötvös József Általános Gimnázium. 1964-67-ig Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Tanfolyam elvégzése után soproni Postaigazgatóság Tervosztályán dolgozott. A behívó parancs megérkezése után önként jelentkezett a „Rákosi” páncélos tiszti iskolára, melynek elvégzése után (1955) hadnaggyá lépett elő. Avatása után Tapolcára került a 38. lövészezredhez, majd Tatára a 25. harckocsi ezredhez. Végigjárta a beosztásokat a szakaszparancsnoktól az ezredparancsnokig.

Társadalom, közélet: Nyugdíjba vonulása után előbb a tatai Honvéd Nyugdíjas Klub elnökhelyettese, majd elnöke lett. Később Pápán Honvéd Nyugdíjas Klubban titkárként tevékenykedett. Pápai Honismereti Körnek is tagja volt.

Kutatási területek: történelmi emlékek.

Munkái: Tata katonái. (társszerző) Pápa, 2001. - Öten voltak. Pápa, 2007. - Két Hadosztály Pápán. Pápa, 2007. - Szovjet csapatkivonás térségünkből. Pápa, 2009. - Hívatlan vendégként északi szomszédainknál. Pápa, 2010. - Életképek.– Pápa, 2011. - Pápai Honvéd Nyugdíjas Klub története. Pápa, 2012.

Dicséret, kitüntetés: 1981, 1989 – Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata. 1987 -  55. születésnapjára a Honvédelmi Minisztérium dísztőrt adományozott neki. 2002 - 70. születésnapján egy díszmagyarba öltözött katona szobrával ismerték el munkásságát. 1994-ben Honvédelmi Miniszter I. osztályú SZOLGÁLATI JELET adományozott a több mint egy évtizeden át végzett kiemelkedő jelentőségű történelmi emlékeket kutató - és feltáró munkája elismeréséül. BEOSZ (Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége) megalakulása, megerősödése érdekében tett munkája elismeréseként kapta meg a névre szóló 9. sz. BEOSZ emlékérmet.

Forrás: Homorné Bándits Jolán személyesen, 2014. – Életképek c. saját könyve nyomán.