Alapszolgáltatások

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • a könyvtár látogatása
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (folyóiratolvasó, a felnőtt könyvkiválasztó, a gyermek- és ifjúsági részleg szabadpolcon elhelyezett állománya, a zeneműtári könyvek) (ez kizárólag helybeni használatot jelent)
  • az állományfeltáró eszközök segítségével tájékozódás a gyűjteményben
  • információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól
  • WIFI-s internet használata a könyvtár termeiben, saját számítógéppel.

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a 1997. évi CXL. „A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" szóló törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

A Jókai Mór Városi Könyvtárban a könyvtárhasználó regisztrációt követően veheti igénybe az alapszolgáltatásokat. A regisztrációs lapot, minden könyvtárhasználat alkalmával fel kell mutatni.