Könyvtártörténet

Pápán 1949-ben a Fő tér 27. számú épületében nyert elhelyezést az a könyvtár, melyet a felszámolt egyesületi könyvtárak anyagából hoztak létre.

1950-ben a falusi népkönyvtárakat telepítő körzeti népkönyvtárral egy üzlethelyiségben folytatta tevékenységét a Kossuth u. 13. szám alatt.

1952-ben a városi és a körzeti könyvtár, járási könyvtárrá egyesült.

1958-ban vette fel a Jókai Mór Járási és Városi Könyvtár nevet, de még mindig a Kossuth utcai üzlethelyiség méltatlan körülményei között működött.

Ekkor, 1958 tavaszán költöztek ki a szovjet katonák az Esterházy-kastélyból.

1959-ben a pápaiak nagy örömére a könyvtár elfoglalhatta a kastély keleti szárnyának első emeletét.

Végre lehetővé vált a szabadpolcos kölcsönzési rendszer bevezetése, külön lehetett választani az ifjúsági részleget a felnőttől és tágas, világos olvasóterem várta az érdeklődőket, az impozáns folyosó számos kiállításnak adott és ad helyet.

1951-től 1962-ig Réfi Antalné állt az intézmény élén. 1962-ben Jelencsik Sándor lett a könyvtár vezetője, aki 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatta eredményesen.

Mint nevéből is kiderült a Jókai Mór Járási és Városi Könyvtár nemcsak Pápa, hanem az akkori járáshoz tartozó községek könyvellátásával is foglalkozott.

Az állomány gyarapodása folytán könyvtárunk már a hatvanas évek közepétől raktározási gondokkal küzd, melyet ez idáig is csak áthidaló megoldásokkal sikerült orvosolni.

1986-ban új igazgatót kapott az intézmény dr. Hermann István személyében.

Ekkor megkezdődött a könyvtár gépesítése. 1987 nyarán már számítógép segítségével végeztük az állományellenőrzést, majd az ellátott körzet állományát gépre vitték, a kölcsönzés adminisztrációját számítógépesítették, üzembe helyezték az első fénymásolót. Az 1987-ben beindított kötészeti és sokszorosító műhely a helyismereti kiadványok mellett jelentős bérmunkát is végez. Ennek, és a fenntartó támogatásának köszönhetően a könyvtár jelentős összeget fordíthat állománygyarapításra.

A technikai előrelépéseken túl az épület felújítása is szükségessé vált. Legsürgősebb az olvasóterem, az egykori kastély-kápolna renoválása volt. 1989 nyarán avatták fel a régi pompáját visszanyert olvasótermet, melynek fő ékessége az ez idáig ismeretlen mennyezeti freskó, Ignaz Mildorfer osztrák művész alkotása, mely Jézus mennybemenetelét ábrázolja. Az Esterházy-kápolna restaurálásáért 1991. április 29-én Europa Nostra díjat kapott Pápa városa. 

1989 nyarától a gyermekkönyvtárban rendszeresen szerveznek honismereti tábort az általános iskolás gyerekek részére.

A könyvtár számítógépeit 1995-ben sikerült hálózatba szervezni, így lehetővé vált integrált könyvtári rendszer bevezetése. Esetünkben a TINLIB-re esett a választás, melyet 2005–ig használtunk kisebb-nagyobb sikerrel, ekkor áttértünk a SZIKLA rendszerre.

Az Internet megjelenése forradalmi változást jelentett az információhoz jutás korszerűsítésében és gyorsításában. A városi könyvtárban 1998-tól áll a használók rendelkezésére. 5 Soros-alapítványtól kapott géppel kezdődött, most 12 db számítógépet vehetnek igénybe internetezésre az olvasók.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1999. augusztus 5-7-ig Pápán rendezte meg XXXI. Vándorgyűlését könyvtárunk meghívására. Az esemény alatt és még utána is sok pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevőktől.

Információs tevékenységünk 2000. június 9-től Európai Információs Alponttal egészült ki.

A kezdetektől – valamilyen szinten – működő Ellátórendszer, a támogatások elmaradásának, és a létszámleépítések következtében 1997-ben teljesen megszűnt.

Tíz évvel később a Pápai Kistérségben megalakult a Mozgókönyvtár. A Jókai Mór Városi Könyvtár 2013-ban Megállapodást kötött az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) mint nyilvános szolgáltató könyvtárral a kistérségi könyvtárak ellátásával kapcsolatban.

2017-től a Pápai járásban 48 Könyvtári Információs és Közösségi Hely működik. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint nyilvános szolgáltató könyvtár a megállapodásban vállalt szakmai feladatait a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő támogatás terhére folyamatosan végzi.

 

A fenti szöveg Mészáros Erzsébet, Mészárosné Stenger Katalin, Vargáné Sipos Terézia: A Jókai Mór Városi Könyvtár története, 1952-2002 című könyv rövid összefoglalása.