Könyvélmények

Szerző
Prohászka László

A kötetben olvasható írások vezérfonala, közös nevezője a könyvek és maga az olvasás öröme. Mivel személyes élményekről van szó, a fejezetek válogatása teljes mértékben a szerző szubjektív döntésén alapult. A könyvek kapcsán az egyes fejezetek irodalomról, történelemről, néhol képzőművészetről szólnak. Több fejezet idézi a könyvkiadás és az éremművészet sok esetben egymásra épülő, néha elválaszthatatlan kapcsolatát, így például a Nyugat folyóirat arculatának változásait. Egzotikus helyszínek (India, Arábia) mellett, néhány külföldi szerző Magyarországról alkotott személyes élménye szolgálhat érdekes tanulságul. E mellett megjelennek a magyar történelem eddig kevéssé ismert vonatkozásai csakúgy, mint a hazai kultúrtörténet különös, nem egyszer elgondolkodtató eseményei, köztük a Kádár-korszak cenzúrájának néha groteszkbe hajló döntései. Még a sportnak is jutott hely: a 20. század egyik legnagyobb hazai írójának rendhagyó tudósítása az első magyar-spanyol válogatott futballmérkőzésről.Ajánljuk ezt a kötetet azoknak, akik szeretik a könyveket, a különleges és izgalmas barangolást a hazai kultúrtörténetben, esetenként kitekintéssel a képzőművészetre.